Αυτοκόλλητα Transcripts

Τα μεταλλικά Transcripts AT είναι τεχνολογία μεμονωμένων γραμμάτων από πραγματικό πολύτιμο μέταλλο (παλλάδιο και χρυσός) τα οποία φτιάχνονται με τη μέθοδο της ηλεκτρόλυσης και είναι η κορυφαία μας τεχνολογία στα λογότυπα, πολύ εκλεπτυσμένη, καθώς η φυσική λάμψη του μετάλλου προσδίδει αίσθηση πολυτέλειας και κύρους στα προϊόντα.