Χυτά ανάγλυφα


Χυτά λογότυπα, ανάγλυφα και με επιχρωμίωση.